Letselschade b.v.

In de Nederlandse wet (artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek) is bepaald dat de schadeveroorzaker de kosten van rechtshulp van het slachtoffer dient te vergoeden. Het volgende kan zich voordoen: 

1. De tegenpartij is volledig aansprakelijk voor uw schade. De tegenpartij moet - naasr uw schade - ook onze nota's volledig betalen.

2. De tegenpartij is niet volledig aansprakelijk voor de schade (maar bijvoorbeeld slechts 50%). De tegenpartij hoeft dan ook maar 50% van onze kosten te betalen. Het niet vergoede deel van onze nota's brengen wij u in dat geval niet in rekening.

3. De tegenpartij wijst de schade af. U bepaalt dan of u de afwijzing door ons wilt laten betwisten. Stelt u daar prijs op, alleen dan brengen wij u kosten in rekening voor de tijd die gemoeid is met de aansprakelijkheidsdiscussie met de tegenpartij. Wordt de aansprakelijkheid vervolgens alsnog door de tegenpartij erkend, dan ontvangt u de door u aan Iniuria betaalde kosten terug. 

Deze regeling kunt u ook nalezen in onze Algemene Voorwaarden. 

Is de rechtshulp voor mij als slachtoffer echt gratis? Ja!

Gratis rechtshulp